Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Maria Yachnik
2 Publications
64 Purchased
Vladimir Yadov
1 Publications
2 Purchased
Igor Yakovenko
8 Publications
67 Purchased
Alexandr Yakovlev
1 Publications
0 Purchased
Andrei Yakovlev
4 Publications
33 Purchased
Andrei Yakovlev
2 Publications
0 Purchased
Aleksandra Yakovleva
1 Publications
2 Purchased
Yulia Yakovleva
1 Publications
0 Purchased
Ilya Yakubovich
Dr.Sc. (Linguistics)
1 Publications
93 Purchased
Anatoliy Yamskov
1 Publications
8 Purchased