Role of State in Economy: from the time of Adam Smith to the digital revolution
Table of contents
Share
Metrics
Role of State in Economy: from the time of Adam Smith to the digital revolution
Annotation
PII
S086904990000381-1-1
DOI
10.31857/S086904990000381-1
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Elzbieta Mączyńska 
Affiliation: Warszawa School Economics
Address: Poland, Warszawa
Edition
Pages
5-17
Abstract

The article analyzes one of the most controversial issues of modern economic theory - the role of the state in economic processes, including relations between the state and the market. It is shown that the neoliberal treatment of these problems, formally going back to Adam Smith, was in fact a step towards the primitivization of his ideas, ignoring the ethical aspect of his theory, mistakenly interpreting his famous metaphor of the "invisible hand". The situation in the course of the formation of the modern social state is analyzed. Considered are innovations that correct the functions of the modern state with the advent of the digital revolution and the associated civilizational crisis. It is shown that the solution of modern problems of economic development requires the inclusion in the concept of economic rationality and social, and value, and environmental components. In the coordination of all this complex of problems, a significant role is played by the modern state, whose strategy must be built on the principles of new pragmatism.

Keywords
state, economic growth, Adam Smith, "invisible hand", social state, digital revolution, new pragmatism
Received
05.08.2018
Date of publication
14.10.2018
Number of purchasers
7
Views
463
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf 100 RUB / 1.0 SU

To download PDF you should sign in

Full text is available to subscribers only
Subscribe right now
Only article
100 RUB / 1.0 SU
Whole issue
0 RUB / 0.0 SU
All issues for 2018
2112 RUB / 30.0 SU

Publication text not found

References

1. Acemoglu D., Robinson J.A. (2006) Economic Origins of Dictatorship and Democracy. New York: Cambridge Univ. Press.

2. Bałtowski M. (2016) Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko [Econ-omy of the future. Around the new pragmatism of Grzegora W. Kolodko]. Warszawa: PWN.

3. Calaprice A. (2014) Einstein v cytatach pleine wydanie [The New Quetable Einstein]. Warszawa: Politext.

4. Chang Ha-Joon (2015) Źli Samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu [Bad Samaritans. The myth of free trade and the secret history of capitalism]. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

5. Fromm E. (2013) O byciu człowiekiem [About human life]. Kraków: Vis-a-Vis Etiuda.

6. Gadomski W. (2011) Odpowiedź “neoliberała” [Neo-liberal error] Gazeta Wyborcza. 7 sierpnia (http://wyborcza.pl/1,76842,10070363,Odpowiedz__neoliberala_.html).

7. Hryniewicz J.T. (2012) Stosunki pracy w polskich organizacjach [Labor relation in Polish organization]. Warczawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

8. Jarmołowicz W. (red.) (2012) Liberalizm ekonimiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji [Economic liberalism in the era of transformation, integration and globalization]. Poznan: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

9. Keynes J.M. (2003) Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza [The General Theory of Employ-ment, Interest and Money] tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski. Warszawa: PWN.

10. Kleer J. (2016) Cywilizacje i ich przesilenia [Civilizations and their solitices]. Studia Ekonomiczne INE PAN, no. 1.

11. Kołodko G.W. (2013) Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości [Where the world is going. Political economy of the future]. Warszawa: Prószyński i S-ka.

12. Kołodko G.W. (2010) Świat na wyciągnięcie ręki [World at your fingertips]. Warszawa: Prószyński i S-ka.

13. Kołodko G.W. (2008) Wędrujący świat [Wandering world]. Warszawa: Prószyński i S-ka.

14. Kosewski M. (2012) Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem [Values, dignity and power. Why decent people sometimes steal, and Thieves take their horor]. Warszawa: Vizja Press & IT, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

15. Kwarciński T. (2005) Niewidzialna doktryna Adama Smitha [The Invisible doctrine of Adam Smith]. Zeszyty Naukowe KUL, z. 1 (189).

16. Lassalle F. (1862) Das Arbeiter-Programm. Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des Arbeiterstandes, 12. April 1862 (https://www.marxists.org/deutsch/ referenz/lassalle/1862/04/programm.htm).

17. Mączyńska E. (2016a) Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego [Inclusivity as a future of the future socio-econimic order]. Bałtowski M. (red.). Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko. Warszawa: PWN.

18. Mączyńska E. (2016b) Państwo w warunkach rewolucji informacyjnej [The State in the conditions of the information revolution]. Biuletyn PTE, no. 3.

19. Mączyńska E., Pysz P. (2013) Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności [Ordoliberalism and Social Market Economy against the challenges of Modern times]. Mączyńska E. Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej [Economics for the future. Fundamental problems of the theory of economics and business practice]. Warszawa: PTE.

20. Madej Z. (2013) Megasystemy są śmiertelne [Megasystems are letal]. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.). Kryzysy systemowe [Systemic crises]. Warszawa: Komitet Prognoz “Polska 2000 Plus” PAN.

21. Mazzucato M. (2016) Przedsiębiorcze państwo [Enterprising society]. Warszawa: Heterodox.

22. Mirowski P., Plehwe D. (2009) The Road From Mont Pelerin: The Making of Neoliberalism. New York: Harvard Univ. Press.

23. Nozick R. (1974) Anarchy, State and Utopia. New York: Basic Book.

24. Osiński J. (2014) Współczesne państwo jako podmiot publiczny [Contemporary State as a Public Entity]. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

25. Phelps E. (2013) Praca za płacę. Jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać [Work for pay. How to make people start participation in the free enterprise system and marking money again]. Warszawa: Kurhaus Publishing.

26. Polowczyk J. (2010) Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha [Elements of behavioral economics in the works of Adam Smith]. Ekonomista, no. 4.

27. Pysz P., Grabska A., Moszyński M. (2014) Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji [Spontaneous and estaudablished elements of the economic order in the transformation process]. Warszawa: PTE.

28. Sachs I. (1996) W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju [In search of new development strategies]. Gospodarka i Przyszłość, no. 1–4.

29. Sadowski Z. (2007) Przedmowa [Preface] A. Smith, Badania nad naturą przyczynami bogactwa narodów, t. 1–2 [The Study on the nature and causes of the Wealth of Peoples]. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska, red. J. Drewnowski, E. Lipiński. Warszawa: PWN.

30. Smith A. (2007) Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1–2, tłum. [The Study on the nature and causes of the Wealth of Peoples]. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz, B. Jasińska, red. J. Drewnowski, E. Lipiński. Warszawa: PWN.

31. Smith A. (1989) Teoria uczuć moralnych [The Theory of Moral Sentiments] tłum. D. Petsch. Warszawa: PWN.

32. Szahaj A. (2017) Filozofia skrajnego egoizmu [The Philosophy of extreme egoism]. Rzeczpospolita PLUS MINUS, 18-19.11.

33. Thaler R.H., Sunstein Cl.R. (2012) Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje [The Impuls. How to ake the right decisions]. Poznań: ZYSK i S-KA.

34. Wallerstein I., Randall C., Michael M., Derluguian G., Calhoun C. (2016) Czy kapitalizm ma przyszłość? [Does capitalism have a future?]. Warszawa: Dialog.

35. Zabieglik S. (2003) Adam Smith [Adam Smith]. Warszawa: Wiedza Powszechna.